O przedszkolu

Przedszkolaki w naszej placówce są bezpieczne i radosne, stwarzamy im warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych. Podejmujemy działania wspierające ich ciekawość, rozwijanie umiejętności społecznych oraz ich indywidualnych uzdolnień, aktywność fizyczną i samodzielność a także kształtujące te wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze oraz odpowiednio organizowanym zabawom i zajęciom nasi podopieczni maja możliwość odkrywania otaczającego świata na miarę swoich potrzeb i możliwości.

Wytycznymi do naszej codziennej pracy są głównie:

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego,
programy wychowania przedszkolnego zaproponowane przez nauczycielki i dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola,
Program Optymistyczne Przedszkole, Program Profilaktyki Logopedycznej, Program adaptacji do przedszkola, Program o bezpieczeństwie, Program edukacji zdrowotnej z elementami gimnastyki korekcyjnej itp.
Roczny plan pracy i miesięczne plany pracy przygotowywane dla grup przez nauczycielki,

W naszej placówce stwarzamy dzieciom możliwości rozwijania i doskonalenia swoich talentów i zainteresowań na prowadzonych przez wykwalikowanych instruktorów różnorodnych zajęciach dodatkowych.

Proces dydaktyczno-wychowawczy realizujemy poprzez metody i techniki aktywizujące:

Metodę wspomagania rozwoju umysłowego w zakresie matematyki prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz – Pedagogikę Zabawy Klanza
Metodę Kinezjologii Edukacyjnej
Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Dzięki dobrej współpracy z Radą Rodziców przedszkola realizujemy wiele imprez kulturalnych , wycieczek, uroczystości , wyjazdów i spotkań integracyjnych dla dzieci i rodziców.

Zapraszamy więc serdecznie wszystkich Rodziców do uczestniczenia w codziennym życiu naszego przedszkola.

Aktualności

Zajęcia dodatkowe odpłatne – informacje organizacyjne

Podziękowania za udział w akcji charytatywnej „Światełko dla Ukrainy”

Dziękujemy serdecznie za udział w akcji charytatywnej zorganizowanej przez krakowską fundację Kyoto-Kraków „Światełko dla Ukrainy”. Udało nam się zebrać: -45 świeczek, – 99 pudełek zapałek. Karton wraz z zebranymi darami […]

Mali Wspaniali – informacje organizacyjne

Szanowni Państwo, do 02.02.2023r. zajęcia z Małych Wspaniałych zostały zawieszone.

Dzień Babci i Dziadka

Mamy zaszczyt zaprosić babcie oraz dziadków naszych przedszkolaków na uroczystość z okazji zbliżającego się Dnia Babci oraz Dnia Dziadka. Więcej informacji na plakacie poniżej.

Spotkanie dla rodziców ze specjalistą

W środę 11.01.2023r. odbyło się spotkanie z psycholożką Joanną Sikorą, na którym rodzice mieli możliwość wysłuchania wykładu na temat „Miłość i granice w wychowywaniu dziecka”. Dziękujemy serdecznie za Państwa obecność […]

Zbiórka darów „Światełko dla Ukrainy”

Szanowni Państwo, nasze przedszkole dołączyło do inicjatywy krakowskiej fundacji Kyoto-Kraków. Więcej informacji na plakacie poniżej. Ze względów organizacyjnych czas zbiórki został skrócony do 13.01.2023 r.

Podziękowania za udział w akcji Szkolna Skarbonka

Drodzy Rodzice, serdecznie dziękujemy za udział w akcji Szkolna Skarbonka, w którym przekazali Państwo 1% podatku dochodowego na rozwój naszej placówki. W poprzednim roku szkolnym 2021/2022 zebraliśmy 713, 70 złotych. […]

Zbiórka darów dla zwierząt – podziękowania

Drodzy Państwo, serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w zbiórkę darów dla zwierząt. Wszystkie dary trafiły do Domu Tymczasowego „Gaja”, a część z nich zostanie przekazana do Stowarzyszenia „Mopsy w Potrzebie”. Poniżej […]