Przedstawiciele Rady Rodziców:

  • Przewodniczący RR – pan Krzysztof
  • Zastępca RR – pani Ania
  • Skarbnik RR – pani Dominika

Dane do dobrowolnych składek na Radę Rodziców:

Numer konta Rady Rodziców: 34 1090 2529 0000 0001 4709 5131

Kwota składki: 35 złotych/miesięcznie (bez miesięcy wakacyjnych)

Tytułem: imię i nazwisko dziecka, grupa.

 

Kontakt do Rady Rodziców:

Adres e-mailowy: przedszkolnewiesci@gmail.com