• JĘZYK ANGIELSKI – nauka języka angielskiego w zakresie podstaw dla początkujących i dla dzieci kontynuujących kurs. Zajęcia w formie gier i zabaw językowych.
  • LOGOTERAPIA – ćwiczenia grupowe w zakresie profilaktyki i prawidłowej wymowy. Ćwiczenia indywidualne usprawniające narządy mowy, aparat oddechowy. Ćwiczenia słuchu fonematycznego.
  • RELIGIA – zajęcia przybliżające dzieciom treści religijne (prowadzone w formie zabaw przez nauczyciela katechetę).
  • ZAJĘCIA SPORTOWE „Mali Wspaniali” – zajęcia ogólnorozwojowe z elementami sztuk walki kształtujące nawyki związane ze zdrowym trybem życia poprzez zachęcanie dzieci do aktywności sportowej (ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy ruchowe, nauka dyscypliny, elementy karate i techniki samoobrony).
  • ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM – zajęcia indywidualne z dziećmi, rodzicami oraz nauczycielami mające na celu wspomaganie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz w harmonijnym rozwoju emocjonalno-społecznym dzieci.

Zgodnie z życzeniem rodziców nasze przedszkole umożliwiło przeprowadzenie na terenie placówki zajęć dodatkowych wybranych i finansowanych przez rodziców, a prowadzonych przez instruktorów z zewnątrz . W ramach tych zajęć dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach tanecznych, plastycznych oraz sportowych (karate).

 

 

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zajęć dodatkowych (odpłatnych) w stronę personelu przedszkola, chciałybyśmy przypomnieć, że przedszkole wyłącznie wynajmuje zewnętrznym firmom salę do prowadzenia zajęć.

Bardzo prosimy o kierowanie pytań oraz wątpliwości do odpowiednich osób, poniżej dane do kontaktu:

  • Zajęcia taneczne, pan Bartek, kontakt tel. 533 485 504, kontakt e-mailowy: zapisy.bbds@gmail.com
  • Zajęcia sportowe (Karate Kyokushin), pan Karol Rosa, kontakt tel. 694980628, kontakt e-mailowy: maja.kijass@gmail.com
  • Zajęcia plastyczne, pani Aneta, kontakt tel. 609 610 667
  • Zajęcia z robotyki dla 4/5/6-latków, kontakt tel. 731199306, kontakt e-mailowy: robotsedukacja1@wp.pl, strona internetowa: www.robotsedukacja.pl

Przypominamy również, że zapisując dzieci na zajęcia dodatkowe (odpłatne) zobowiązują się Państwo do odbioru dziecka niezwłocznie po zakończeniu zajęć. Instruktor odbiera dziecko z przedszkola i od momentu rozpoczęcia zajęć dzieci są  pod opieką osób prowadzących zajęcia dodatkowe (odpłatne) i to te osoby ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.

 

 

Informacje o ofercie zajęć dodatkowych: